Man kan frit melde sig ud af Folkekirken ved at henvende sig til en præst. Det kan ske personligt, pr. brev eller mail. Eneste betingelse er, at præsten skal kunne se, at det med sikkerhed er medlemmet selv, der ønsker udmeldelsen (derfor er det ikke smart at bruge blanketter, der går via diverse hjemmesider).

Der er nogle ting, som det er godt at være opmærksom på i forbindelse med udmeldelse:

Folkekirkens gudstjenester og møder er offentlige. Alle er velkomne uanset medlemskab.

Derimod har kun medlemmer krav på at få udført kirkelige handlinger (dåb, vielse og begravelse) af Folkekirkens præster. Det er vigtigt at vide, både for den udmeldte og de pårørende.

Udgiften ved begravelse beregnes i dag til kostprisen. Som udmeldt af folkekirken betaler man alle omkostninger i modsætning til folkekirkemedlemmer, for hvem det er billigere.

Af hensyn til alle parter vil det derfor være ønskeligt, at man fortæller de nærmeste familiemedlemmer om sin udmeldelse og orienterer dem om de nævnte konsekvenser heraf.

Uanset medlemskab er du altid velkommen til at henvende dig til en præst for at tale om f.eks. trosmæssige og personlige forhold.

En evt. genoptagelse i Folkekirken kan ske ved henvendelse til enhver præst i Folkekirken.