Spiret

blev opført i 1649-50. Det var oprindeligt tækket med

skifer og de 16 vinduer beklædt med bly, men senere

brugte man af sparehensyn egespån til reparationer. I

1935 blev det tækket med kobber. Vindfløjen på spirets

top bærer Frederik d. III’s navnetræk og årstallet

1650.