Regulativ for brug af Sognehuset

Østergade 24 C, 4880 Nysted

som vedtaget af Nysted-Vantore Menighedsråd.

1. Sognehusets mødelokaler benyttes først og fremmest af præsten, organisten og

menighedsrådet til kirkelig undervisning for børn og unge, møder og studiekredslignende

virksomhed, korarbejde og menighedsråds- og udvalgsmøder.

Møder arrangeret af Nysted og Omegns Menighedspleje og Genbrugsbutikken i Nysted

er omfattet, så længe menighedsrådet eller præsten har plads i disses bestyrelser.

2. Lokalerne med køkkenadgang kan stilles til rådighed for kirkelige formål i provsti og

stiftregi uden beregning.

3. Lokalerne med køkkenadgang kan udlejes for reception/samvær for pårørende efter

en bisættelse/begravelse fra en af pastoratets kirker, eller hvor sognepræsten eller

dennes vikar har medvirket, jf. bestemmelserne i punkt 6.

4. Herudover kan lokalerne udlejes til arrangementer af social eller kulturel art jf.

bestemmelserne i punkt 6.

5. Der kan ikke udlejes til formål, som er i modsætning til folkekirken.

Der kan ikke udlejes til forretnings- og partipolitiske formål.

6. Lejerne/brugerne står selv for det praktiske i forbindelse med arrangementer.

Lokalerne skal efterlades i samme stand som før brugen.

Køkkenet kan benyttes, når der er en af kontaktpersonen eller menighedsrådet

godkendt person, der er ansvarlig.

Der skal være vasket op eller stillet i opvaskemaskine, inden køkkenet forlades.

Til dækning af udgifter til ekstra rengøring og forbrug opkræves følgende bidrag:

Leje af konfirmandstue 500 kr.

Leje af sal 800 kr.

Leje af begge 1000 kr.

Menighedsrådet kan uden varsel ændre disse beløb.

7. Enhver brug af sognehuset finder sted efter aftale med den af menighedsrådet

udpegede person.

Tvivlsspørgsmål afgøres af menighedsrådet.

8. Ansøgning om leje sker ved kontakt til Charlotte Hannibal på administationskontoret,

hvor også gæstenøgle udleveres.

9. Der må ikke ryges i huset.

10. Kontaktperson:

Regnskabsfører Charlotte Hannibal, nysted.kirkekontor@mail.dk eller tlf. 54 87 13 41

 

Revideret af Nysted-Vantore Menighedsråd den 13. marts 2017.