Menighedsrådsmøde tirsdag d. 2. oktober 2018

Til stede:

Finn Jensen, Palle Borst, Jesper Løje, Ulla Worsaae, Charlotte Hannibal, Nick Oreskov, Ida Støckel Rolle.

Fravær med afbud: Susanne Mathiesen, Pia Sibborn

pkt. 1

Dagsorden godkendes og Jesper vælges som mødeleder.

pkt. 2

Præstegårdsprojektet skrinlægges. Gennemgang af honorarer for menighedsrådsmedlemmer. Koncert med Joey Moe d. 28. marts 2019 i Nysted kirke.

pkt. 3

Spirprojekt. Budget 1/10 2018: 14.250.00 kr. uge 44 forventes det, at projektet er helt færdigt :-)

pkt. 4

Organisten orienterer om korets (L.V.) udflugt til Ungarn.

Om kirketeater

Om Young Voices koret, der er startet, men der er desværre kun to tilmeldte. Der skal annonceres videre og vi håber på, at der kommer flere sangere.

Orgelklubben. Det besluttes, at v sender en ansøgning til provstiet (Panna & Charlotte). MR kommer ikke til at finansiere orgelklubben på nogen måde. Orgelklubben skal drives i organistens fritid.

pkt. 5

Hjemmesiden nedlægges. Ida tager sig af det. Domænenavnet beholdes.

Kristuskrans-gudstjenester er en succes.

Børnegudstjeneste d. 25/10-18

pkt.6

Det besluttes, at vi fra dags dato bruger alkoholfri nadvervin. MR har prøvesmagt og valgt en saft: Rynkeby blandet saft C.

pkt. 7

MR har behandlet revisorprotokollatet samt gennemgået likviditetsoversigt for resten af 2018. MR har talt om budget 2019 efter stigning af lønnen fra 1,8 til 2,7 %

pkt. 8

Sprøjtekursus til Nick januar 2019. Det undersøges, om Jacob også kan komme på det kursus.

Grandækningskursus i Købelev i oktober.

Nick orienterer om fremtidsplanerne for kirkegården. Nick sender referat til kirkegårdsudvalget fra mødet d. 27. september 2018

pkt. 9

Forslag om robot-græsslåmaskine til præstegårdshaven.

Der må under ingen omstændigheder sættes stole op i kirken - kun til konfirmationen.

pkt. 10

MR møder 2019:  8/1 - 5/2 - 5/3 - 2/4 - 7/5 - 4/6 - 6/8 - 3/9 - 8/10 - 5/11 Der bliver tilsendt liste ud med datoer og hvem der er tovholder for møde.

pkt. 11

Der er styr på forpagtningsaftalen for næste år.

Jlekoncerten d. 8/12 kl. 16 med Anne Dorthe Michelsen: Der er plakater oppe i byen og der kan nu købes billetter på Ticketmaster.

Alberte Winding julekoncert 7. december 2019