Menighedsrådsmøde 4. september 2018

Til stede: 

Finn Jensen (fomand), Pia Sibborn, Ulla Worsaa, Palle Borst, Jesper Løje, Charlotte Hannibal (regnskabsfører), Nick Oreskov (medarbejderrepræsentant) og Ida Støckel Rolle (sognepræst)

Fraværende med afbud: Susanne Mathiessen.

pkt. 1

Der tilføjes et pkt. 2a: Regnskabsføren orienterer. Dagsorden godkendes og Pia Sibborn vælges til mødeleder.

pkt. 2

ang. fotograf på spirprojektet: Vi får nogle billeder på hjemmesiden (ca 50-70 billeder) Vi vil gerne vise billederne frem i sognehuset via projektor, når MR holder kirkedag sidste søndag i kirkeåret.

mulighed for salg af stenbygningen.

provstiudvalgets afslag på at bruge vores egne midler til at ombygge 1. salen i præstegården.

Vores kvartalsregnskab er blevet godkendt, men med kritiske bemærkninger.

Formanden opfordrer til, at MR tænker over, hvad vores fremtidsplaner er, nu hvor spirprojektet snart er slut.

pkt. 2a:

Regnskabsføren gennemgår økonomien dags dato.

pkt. 3:

Finn Jensen redegør for spirprojektet, godkendelse af ekstraregninger fra hovedentreprenøren på 1.3 mio. kr. Det forventes, at projektet kommer til at koste 14,2 mio kr. samt at det står færdigt i uge 43 2018 :-)

pkt. 4:

Alkoholfri-nadvervin: Det bliver et beslutningspunkt til næste MR-møde.

Nedlæggelse af hjemmeside: pkt. til næste MR-møde.

Julefrokost afholdes d. 7/12-2018

pkt. 5

Kontaktperson orienterer. Der skal udarbejdes nye stillingsbeskrivelser og APV. Orienterer om møde med graverne. Medhjælperne vil gerne arbejde 37 timer/uge i granlægningstiden, og så afspadserer de i vinterperioden.

pkt. 6

Affugter til Vantore kirke. Vi kikker på det igen om 1½ mdr.når vi kan se, hvordan regnskabet ser ud.

pt. 7

Julekoncert 2018. Vi begynder annonceringen af Ann Dorthe Michelsen. Julekoncert 2019: Vi booker Alberte Winding.

pkt. 8

Graverne orienterer om praktikant på kirkegården. Vinduerne på graverbygningen er blevet malet. Graverne vil se på en mere fremtidssikret drift af krkegården.

pkt. 9

Personalehåndbogen er udarbejdet af Charlotte, Pia og Palle - godkendes med tilføjelser. Den underskrives af kontaktperson og formand. Kontaktperson sørger for, at personalehåndbog bliver delt ud til alle ansatte.

pkt. 10

ansøgninger til politi vedr. afholdelse af koncerter. De er sendt afsted og vi afventer svar.

Næste møde: tirsdag d. 2. oktober. Susanne er Tovholder for møde.