Menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag d. 4. juni 2018

Til stede: Fin Jensen (formand), Tine Schmidt (næstformand og kontaktperson), Pia Sibborn, Palle Borst (kirkeværge), Ulla Worsaae, Susanne Mathiesen, Jesper Løje, Nick Oreskov (medarbejderrepræsentant), Charlotte Hannibal (regnskabsfører), Ida Rolle (sognepræst)

pkt. 1 Tilføjelse af pkt. 3a: kirkeværgen orienterer. Tine vælges til ordstyrer.

 

pkt. 2 

Vinduerne i prætegården er sat i vest gavlen.

Projekt med nye værelser i præstegården: Vi afventer tilbud

Landemode d. 13. juni: Ida, Ulla, Palle og Tine deltager.

Provstiudvalget kommer og ser på spiret.

Konsulentrunde d. 18. juni kl. 14.00 i Vantore kirke ang. etablering af varmepumpe på krken: Jesper og Palle deltager.

Middelalderfestivalen: Gudstjeneste d. 3. august kl. 20.00

Formandsmøde: Tine og Ulla deltager 

Fotograf på spirprojektet: Ida går videre med sagen og taler med fortografen og få lagt billeder på hjemmesiden.

 

pkt 3 - Spirprojekt

Bygningsmæssigt skrider det fremad. Det økonomiske aspekt er mere usikkert.

 

pkt 3 a: Kirkeværge orienterer.

Kontorindgangen i sognehuset er blevet repareret.

 

pkt. 4 - Graveren orienterer om gravermøder.

På næste MR-møde skal der et pkt. på dagsorden ang. ubetalte gravstedsregninger. Det undersøges om det er tilladt at nedlægge gravstedet.

 

pkt. 5 - Økonomi:

Budget, formål 2018 udleveres og gennemgås.

 

pkt. 6 - Aftenhøjskole og Kirkebio:

Aftenhøjskole:

12.09.18: sygehuspræst Birthe Gunhild-Friis

21.11.18: Merete Bandak kommer og fortæller om sin bog.

23.01.19: Bent Hoffmann kommer og fortæller om sin tid som fængselsbetjent.

Kirkebio:

31.10.18:  "De urørlige (Pia)

26.11.18: Jule hygge (Ulla og Pia)

09.01.19: Ida står for kirkebio

 

pkt. 7: Farlige gravsteder.

Det besluttes, at private gravstedsejere skal tilbydes:

- Enten ordner de selv sagen efter de foreliggende foreskrifter

- Eller vi gør det for dem og sender regning

- Eller vi lægger den ned på deres regning

- Tine har mandat til at udfærdige et brev til gravstensejerne.

Kirkens egne sten lægges ned medmindre de er bevaringsværdige.

 

pkt. 8 - Sommerkoncert i Vantore kirke.

D. 26. juli kl. 19.00 Deborah Herbert og Panna.

Susanne og Jesper står for indkøb af vin, chips, osv.

Panna står for blomst i kirkebænkene.

 

pkt. 9 - Studietur.

Studietur forår 2019 - udvalg består af Ida, Tine og Finn.

 

pkt. 10 - eventuelt.

Næste møde d. 7.august. Palle sørger for mad.