Menighedssrådsmøde d. 8. maj 2018 i Nysted Sognehus

Til stede: Finn Jensen (formand), Tine Schmidt ( næstformand/kontaktperson), Nick Oreskov (medarbejderrep.) Palle Borst (kontaktperson), Pia Sibborn-Larsen, Ulla Worsaae (kasserer), Jesper Løje (kirkeværge), Charlotte Hannibal (regnskabsfører), Ida Rolle (Sognepræst)

 

Mødeleder: Tine Schmidt.

pkt. 1: pkt 5 er et beslutningspunkt, ellers godkendes dagsorden.

pkt. 2: Et positivt besøg af biskoppen.

pkt. 3: Konsulentrunde forår 2018 d. 18. juni. Vi vil gerne søge om tilladelse til at opsættes varmepumpe på          Vantore kirke. Finn skriver ansøgning. Deadline d. 18. maj 2018

Tilbagemelding på synsrapporter: Afslag på at lave to yderligere værelser i præstegården.

Kirkespir: Det seneste budgetudkast viser en forøgelse af budgetrammen til 14.5 mio.

pkt. 4: Hortensia-bed færdigt + ny Stiga til kirkegården.

pkt. 5: Kvartalsrapport fremlægges og godkendes.

           Budgetforslag 2019. Regnskabsføren orienterer om processen med at sammensætte budgettet.

           Budgetforslag 2019 godkendes: Årsbudget 2019 er blevet afleveret til provstiet. Budgettet er blevet påført 

           tidsstemplet: 08.05.2018 19:34

pkt. 6: Palle Borst bliver ny kirkeværge for begge kirker, Tine Schmidt overtager alene posten som kontaktperson.

pkt.7: Ny kirkesanger. Vores nuværende kirkesanger har sagt op pr. 1. september. Der er slået et stillingsopslag. Prøvesang og samtaler d. 14. juni.

pkt. 8: Det besluttes, at gå videre med sagen. Finn kontakter Troels Jørgensen og indhenter tilbud. Derefter ansøgning til provsten, om at få frigivet låste midler.

Det åbne møde slutter.