1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden yderligere bemærkninger.

2. Kontaktpersoner

Der må ikke være 2 kontaktpersoner, men der kan nedsættes et Adhoc-udvalg. Der er en del ting som skal ordnes på personale siden. Udvalget nedsættes dd og består af Palle Borst og Tine Schmidt

3. Godkendelse af tilbud fra Troels Jørgensen - omfugning af vestgavl på præstegården.

Tilbuddet godkendes af MR

4. Godkendelse af tilbud fra C. Palle - vinduer i præstegården.

Tilbuddet godkendes af MR

5/8. Pannas kor timer og ideer

Panna takkede for den dejlige velkomst hun har fået fra MR. Er glad for, at MR er åben for hendes ideer. Hendes mål som kirkemusiker er at formidle den kristne tro og hendes ideer tager udgangspunkt i - mest muligt liv i kirken. Panna uddelte et info med hendes visioner med musik i Nysted-Vantore sogne. Panna vil gerne høre MR`s mening om hendes forslag og MR giver stort udtryk for, at det er en rigtig god platform for det videre arbejde frem.

6. Koncertudvalg - vores stil - hvad vil vi tilbyde.

I Pannas skriv ligger der samtidig et referat fra seneste møde i koncertudvalget. Det er en liste med planlagte koncerter mm. for 2018 og der skal laves årsprogram som skal godkendes af MR. Programmet skal prøve at ramme bredest muligt, med både højt proffesionelle kunstner og lokale kor, musiker osv. Årsplanen er gennemgået og vil blive godkendt ved næste MR møde. Der er talt meget om samarbejde med de øvrige 3 MR, blandt andet kunne en folder med koncerter være fantastisk.

7. Beslutningsprocedure Beløb over kr. 10.000 - kr. 25.000 skal godkendes via revisionsprotokollatet. Beløb over kr. 25.000 skal godkendes på næstkommende MR-møde eller mailgodkendes. Koncertudvalget har en pose penge de kan bruge. Når de er opbrugt, skal der søges yderligere godkendelse.

8. Fremlæggelse af ideer af Panna. se pkt. 5

9. Årskalender Tine fremlægger et udkast til et årshjul for MR. Medlemmer skal gennemtænke og føre punkter på til næste møde, hvor der arbejdes videre. Det skal være de faste ting/opgaver, så det bliver et arbejdsredsskab der kan bruges fremadrettet. Årshjul er gode til at skabe overblik og et redskab alle kan benytte sig af. Årshjul skal hænge sammen med den fremlagte kalender.

10. Pejlemærker Tine har fremsendt referat fra Pejlemærkemøde og gennemgår lige det overordnet. Det handler om, at vi skal være OBS på pejlemærker, når vi arbejder med ting. Der gælder om at være synlig. Lidt et forarbejde til Biskoppen kommer på besøg 6/2-2018

11. eventuelt

- Finn: Nytårsgudstjeneste - Ida har gjort en stor indsats for at det kan blive en permanent løsning. Det var en super hyggelig dag.

- Finn: Den sidste nadver - spisning i kirken. Finn og Ida er tovholder, Palle, Pia og Mette hjælper.

- Finn: Synlighed - pjecer. Finn og Tine kontakter en som er interesseret i opgaven.

- Finn: Biskoppen har sendt dagsorden ud. Det holder vi os til sammen med pejlemærke referat. Formand Jesper præciserede, at der er afsat 1½ time til besøg af Biskop.

- Pia: Aftenhøjskole 17. januar kl. 19 (se Aftenhøjskole) Kirkebio 24. januar kl. 18 (Se Kirkebio)

- Jesper: Der er et tilbud på knapt kr. 25.000 således nøgler passer både i kirken og sognehuset. Sakristiet vil blive med en nøgle, således det kun er få der har adgang. Der vil blive skiftet nøgler på kirkegården.