Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag d. 2. oktober kl. 18.30 i sognehuset.

 

pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

pkt.  2

Formanden orienterer.

pkt. 3

Orientering om spirprojektet.

pkt. 4

Organist orienterer.

pkt. 5

Præstens punkt.

pkt. 6

Alkoholfri altervin ? - Belutningspunkt.

pkt. 7

Økonomien v/Ulla & Charlotte

pkt. 8

Graverens punkt.

pkt. 9

Kirkeværge orienterer.

pkt. 10

Mødekalender for det nye kirkeår.

pkt. 11

evt.