Menighedsrådsmøde tirsdag d. 4/9 kl. 18.30 i Sognehuset.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden/valg af mødeleder.

2. Formanden orientere: Når Spirprojektet er færdig, hvad så ? (Fremtidsplaner)

3. Orientering om spirprojektet stade og fremdrift.

4. Præsten orienterer.

5. Kontaktperson orienterer.

6. Kirkeværge orienterer.

7. Julekoncert 2019 og koncerter.

8. Graver orienterer.

9. Godkendelse af Personalehåndbogen.

10. eventuelt

11. Lukket møde.