Menighedrådsmøde i Nysted-Vantore Sogne tirsdag d. 8. maj kl. 18.30

pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden

pkt. 2 - Kort evaluering af biskoppens besøg

pkt. 3 - Formanden orienterer

pkt. 4 - Graveren orienterer

pkt. 5 - Økonomi og kvartalsrapport

pkt. 6 - Kontaktperson/Kirkværge

pkt. 7 - Kirkesanger

pkt. 8 - Ekstra værelse i præstegården

pkt. 9 - Eventuelt

Det åbne møde slutter.