Dagsorden til menighedrådsmøde d. 3. april 2018 for Nysted-Vantore sogne.

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Jesper Løje trækker sig som formand - Tine informere - beslutning. 

3. Ny konstituering af menighedsrådet - Tine igangsætter - beslutning. Charlotte er stemmetæller.

4. Info om sammenlægning af sogne - Jesper informerer - beslutning om arbejdsgang.

5. Logo -beslutning (bilag)

6. Middelalderfestival - Tilbud fra middelalderfestivalkomiteen - beslutning.

7. Kort om budget - Charlotte informerer - orientering.

8. Info om byggeri - Finn informerer - orientering.

9. Maskinparkens tilstand - Jesper informerer - beslutning om køb.

10. eventuelt

Det åbne møde slutter