Der indkaldes hermed til ordinært møde i menighedsrådet tirsdag d. 6. marts kl. 18.15 i Nysted Sognehus

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering om spirprojekt

3. Orientering om præstegårdshave, kirkepladsen og kirkegården

4. Køb/leasing Stiga

5. Bygningssyn dato

6. Usikre gravsten (procedure)

7. evt.

8. Offentligt møde slut

Der er afbud fra Mette og Susanne