Der indkaldes til ordinært møde i menighedsrådet 6. februar kl. 18.45 i Sognehuset

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Beslutning om nytårsgudstjeneste 

3. Vedtage/godkend logo

4. Vedtage, hvilke model der evt. skal benyttes skærtorsdag.

5. Meddelelser fra præsten

6. Overenskomst og arbejdsbeskrivelser for de ansatte

7. Vedtagelse om tilskud til projektlederuddannelsen

8. Eventuelt

9. Offentligt møde slut