Der indkaldes hermed til ordinært møde i menighedsrådet Tirsdag d. 9. januar kl. 17.45 i Sognehuset

1. Godkendelse af dagsorden

2. Kontaktpersoner * 2

3. Godkendelse af tilbud fra Troels Jørgensen

4. Godkendelse af tilbud på vinduer i præstebolig

5. Pannas kortimer, kortlægning af disse.

6. Koncert udvalg - vores stil - hvad vil vi tilbyde.

7. Beslutningsprocedure

8. Fremlæggelse af ideer - Panna

9. Årskalender

10. Pejlemærker

11. Eventuelt

12. Offentlig møde slut.