Radsted den 02.11.17. Til alle menighedsråd i Lolland Østre Provsti.

Afgørelse af valg til Provstiudvalget og Stiftsrådet.

Biskoppen har meddelt at der ved klagefristens udløb ikke var indkommet nogen klager, og at valget derfor nu kan erklæres for gyldigt.

Til Lolland Østre Provstiudvalg, læge medlemmer:

1. Knud Erik Rasmussen, Våbensted-Engestofte menighedsråd.

2. Conny Krogh, Sakskøbing menighedsråd.

3. Knud Henning Kofoed.

4. Ebbe Balck Sørensen, Døllefjelde-Musse-Herritslev menighedsråd.

5. Dan Schier Christiansen, Kettinge-Bregninge menighedsråd.'

Stedfortrædere:

6. Hans Erik Pedersen, Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev.

7. Kirsten Jantzen, Toreby menighedsråd.

8. Connie Rasmussen, Våbensted-Engestofte menighedsråd.

9. Ebbe Bressing, Sakskøbing menighedsråd.

Personlig stedfortræder for Dan Schier Christiansen: Thomas Jørgensen, Kettinge-Bregninge menighedsråd.

Præsterepræsentant: Stine Rugaard Sylvest, Brydebjerg-Krumsø pastorat. Stedfortræder: Christina Birgitte Mielcke, Toreby sogn.

Til Lolland-Falsters Stiftsråd fra Lolland Østre Provsti, læge medlemmer:

1. Knud Erik Rasmussen, Våbensted-Engestofte menighedsråd.

2. Ebbe Balck Sørensen, Døllefjelde-Musse-Herritslev menighedsråd. Stedfortrædere:

3. Conny Krogh, Sakskøbing menighedsråd.

4. Knud Henning Kofoed. Med venlig hilsen Michael Fagerlund konstitueret provst