Menighedsrådsmøde 03-10-2017

Til stede: Finn Jensen, Tine Schmidt, Palle Borst, Ulla Worsaa, Ida Rolle (sognepræst), Jesper Løje, Pia Sibborn, Charlotte Hannibal (regnskabsfører), Nick Oreskov (medarbejderrepræsentant)

Fraværende med afbud: Susanne Mathiessen, Mette Rossdahl.

Mødeleder: Ulla Worsaa

1: Dagsorden godkendes.

2: Meddelelser fra formanden: Info om møde hos provst d. 25/10 2017. De, der har lyst fra MR, er velkomne samt Charlotte Hannibal.

3: Meddelelser fra forretningsfører/kasserer: Regnskabsfører orienterer om den foreløbige kvartalsrapport og spir-projektet.

4: Meddelelser fra præsten: Orienterer om høstgudstjenester, ”Fyld Danmarks kirker”, sidste søndag i kirkeåret i sognehuset, hvor MR skal orientere. Ang. lydanlæg i Nysted Kirke - Nick ringer i morgen. Kirkekaffe efter hver 10.30 gudstjeneste i Nysted Kirke. Voksenundervisning starter op i januar 2018 – indføring i den kristne tro.

5: Meddelelser fra kontaktperson: Der er bestilt t-shirts til graverne. Pia følger op hos Mytek. Nick og Christen har forespurgt om tilskud til telefoner og det kommer på som et selvstændigt punkt på næste MR-møde.

6: Meddelelser fra kirkeværge: Taget på Vantore Kirke er tjæret.

7: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant: Graverne ønsker at komme på grandækningskursus. Mrs holdning er, at det skal graverne endelig gøre og også gerne i fremtiden. I fremtiden skal der opkræves gravstedsregninger på forhånd – Nick og Charlotte sørger for at formulere et brev til gravstedsejerne samt rundsende det til MR.

8: Meddelelser fra koncert og aktivitetsudvalget: Caroline Henderson-koncerten er udsolgt. Der er arrangeret kirkebio i januar-feb-marts. Julekoncert med Anne Mette Elten – der skal følges op på dette!

9: Nysted kirkes tårn og spir: Det forløber planmæssigt.

10: Pejlemærker: Forslag d. 14. november kl. 16.00

11: Dato for møde med Marianne Gaarden: 9/1 kl. 15, d. 6/2 kl. 15, eller d. 6/3 kl. 15. Jesper Løje tager kontakt.

12: Fotograf på spir byggeri: Det vedtages, at Finn Jensen undersøger sagen nærmere.

13: Personalehåndbog: Den sættes i bero indtil pejlemærkemødet er overstået. Tages op igen på MR-mødet i januar.

14: Evt.: • På næstkommende MR-møde vil kasserer-posten være på som et selvstændigt punkt. • Julekomsammen torsdag d. 23. november 2017 kl. 18.00 – aktivitetsudvalget arrangerer. • Vin i forbindelse med nadver: Palle skaffer alkoholfri portvin til næste MR-møde. Charlotte skaffer solbærsaft.