Der indkaldes hermed til ordinært møde i menighedsrådet 7. november 2017 Kl. 18.00 i Sognehuset.

Mødeleder vælges ved mødets start.

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Meddelelser fra Forretningsfører/kassere

4. Meddelelser fra præsten.

5. Meddelelser fra kontaktpersonen.

6. Meddelelser fra kirkeværgen.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

8. Meddelelser fra koncert og aktivitetsudvalg

9. Konstituering af menighedsråd

10. Behandling af revisionsprotekol

11. Vedtagelse af medarbejder telefoner

12. Struktur på fremtidige møder

13. Eventuelt

14. Offentligt møde slut