Menighedrådsmøde den 3. oktober 2017 Kl. 18.00 i Sognehuset.

Dagsorden.

Mødeleder vælges ved mødets start.

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Meddelelser fra Forretningsfører/kassere

4. Meddelelser fra præsten.

5. Meddelelser fra kontaktpersonen.

6. Meddelelser fra kirkeværgen.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

8. Meddelelser fra koncert og aktivitetsudvalget

9. Nysted Kirkes tårn og spir (status)

10. pejlemærker

11. dato for møde med Marianne gaarden

12. Fotograf på spir byggeri

13. personale håndbog

14. eventuelt

Offentligt møde slut