Møde i Sognehuset kl. 18

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Meddelelser fra forretningsfører/kassere.

4. Meddelelser fra præsten.

5. Meddelelser fra kontaktperson.

6. Meddelelser fra kirkeværge.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant.

8. Meddelelser fra koncert og aktivitetsudvalget.

9. Nysted kirkes tårn og spir (status)

10. Medlemskab af pilgrimshuset.

11. Bispevielse gave fra menighedsråd.

12. eventuelt.

13. Offentlig møde slut.

Mødet er offentligt.