Menighedsrådsmøde tirsdag d. 1. august kl. 18.00 i Sognehuset.

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Meddelelser fra formand.

3. Meddelelser fra forretningsfører/kasserer (gennemgang af 1. halvår)

4. Meddelser fra præsten.

5. Meddelelser fra kontaktperson.

6. Meddelelser fra kirkeværge.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant.

8. Nysted kirkes tårn og spir (status)

9. Ændring af betalingstidspunkt for pasning af gravsteder.

10. Rådighedstimer.

11. eventuelt.

12. Offentligt møde slut.

 

Mødet er offentligt

Mette sørger for mad.