Der indkaldes hermed til ordinært møde i menighedsrådet 6. juni 2017 Kl. 18.00 i Sognehuset.

Dagsorden.

Mødeleder vælges ved mødets start.

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Gennemgang af regnskab (forretningsfører/kassere )

3. Meddelelser fra formanden.

4. Meddelelser fra præsten.

5. Meddelelse fra kontaktpersonen.

6. Meddelelser fra kirkeværgen.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

8. Nysted Kirkes tårn og spir (status)

9. Godkendelse af budget 2018

10. Årshjul-udkast med kommentarer.

11. Følgebrev ved oprettelse af gravsted vedr. pasning og pleje af gravsted.

12. Daghøjskole

13. Musikudvalg.

14. Børnebio

15. Eventuelt.

Offentligt møde slut.

Pia sørger for forsyninger

Mødet er offentligt.

Vel mødt. Jesper