Der indkaldes hermed til ordinært møde i menighedsrådet 2. maj 2017 kl. 18.00 i Sognehuset.

Mødeleder vælges ved mødets start.

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Gennemgang af regnskab (forretningsfører/kassere)

3. Meddelelser fra formand

4. Meddelelser fra præsten

5. Meddelelser fra kontaktperson

6. Meddelelser fra kirkeværge

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant.

8. Nysted Kirkes tårn og spir (status)

9. Kirkebil

10. Fremtidens pejlemærker

11. Børnekor

12. Gruppe (lave budget)

13. gruppe (Takstregulativer)

14. eventuelt

15. Offentligt møde slut

16. MUS samtaler.

Susanne sørger for forsyninger.

Mødet er offentligt.