Der indkaldes hermed til ordinært møde i menighedsrådet 4. april 2017 kl. 18.00 i Sognehuset.

Mødeleder vælges ved mødets start.

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Meddelelser fra Regnskabsføre

4. Meddelelser fra præsten

5. Meddelelse fra kontaktpersonen.

6. Meddelelser fra kirkeværgerne.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

8. Nysted Kirkes tårn og spir (status)

9. Sammenlægning af sogn/ menighedsråd ( navne )

10. Økonomi

11. Godkendelse af regnskab

12. Udlejning af kirke, hvad gør vi Regler / priser

13. Kirkebænke

14 nøgler sognehus (beslutning om ændring af låse se tilbud )

15. kursus Christen

16. lukket møde

17. Eventuelt

Afbud AnneMette rossdahl.

Mødet er offentligt.

Pia sørger for forsyningen

Vel mødt Jesper