Menighedsrådet er sognekirkens demokratiske enhed. Nysted-Vantore sognes menighedsråd vælges for fire år af gangen og består af op til otte medlemmer, samt sognepræsten, der er født medlem af rådet.

Der vælges to medlemmer fra Vantore sogn og seks fra Nysted sogn.

pr. 7/8-18 er MR følgende:

 

Finn Jensen (Formand) 

fje@museumlollandfalster.dk    

51 21 25 07

            
Palle Borst (Næstformand & kirkeværge)  

p.borst@live.dk    

24 60 90 70

 

Ulla Worsaae (kasserer)

ullaworsaae@gmail.com

42 96 47 40

      
Pia Sibborn-Larsen  (Kontaktperson & Aktivitetsudvalg) 

psl.kirke@gmail.com    

40 13 95 83

 

Jesper Løje
is-loje@hotmail.com

24 48 04 97

     
Susanne Mathiesen    

is-loje@hotmail.com    

28 60 80 14

 

Ida Støckel Rolle (Sognepræst)

isr@km.dk

54 87 11 80


Suppleanter:  

     
Anne-Mette Rossdahl    

mrossdahl@yahoo.dk    

54 87 08 04 el. 26 25 08 04
  

     
Lene Charalambous    

lenecharalambous1@gmail.com    

40 44 77 75