Genbrugsbutikken i Nysted har eksisteret de sidste 20 år og uddeler hvert år mange penge til gode, sociale formål. Således kunne butikken i 2015 uddele 140.000 kr. Butikken støtter Danmission med 40% af sit overskud, Nysted og omegns menighedspleje med 10% og fordelingsudvalget med 50%.

Sognepræsten i Nysted er formand for genbrugsbutikkens bestyrelse.

Ude i venstre spalte kan du vælge at læse om fordelingsudvalget samt finde ansøgningsskema, hvis din forening ønsker at søge penge fra fordelingsudvalget. 

I genbrugsbutikken mangler vi altid ildsjæle, der vil give lidt af deres tid til at tjene penge ind. Vi tilbyder et meningsfyldt, frivilligt arbejde, god oplæring samt skønne kolleger. Så kom ind i butikken og snak med os, hvis du er interesseret!