NemID, borger.dk og digitaliseringsbølgen…

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014.

Hvad man gør i tilfælde af ...

Fødsel: Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på www.borger.dk 

Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver Omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb: Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten  og der skal IKKE anvendes navngivning via www.borger.dk

Navngivning: Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

Navneændring: Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune), som skal behandle ansøgningen.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.

En navnændring koster 500 kr. Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneændring på bryllupsdagen: Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk og det er gratis.

 

Dødsanmeldelse- anmodning om begravelse: For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes sognepræsten. Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

Attester: Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller man kan henvende sig til sognepræsten for hjælp.