Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune), som skal behandle ansøgningen.

Man kan gå ind på www.personregistrering.dk og læse mere om reglerne for navneændring.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.

En navnændring koster 500 kr. Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.