Nysted og Omegns menighedspleje er en selvstændig institution, oprettet af menighedsrådene i de tilsluttede sogne:

Nysted og Vantore, Kettinge og Bregninge, Døllefjelde, Musse og Herritslev samt Øster og Vester Ulslev og Godsted.

Menighedsplejens formål er, at udøve diakonalt arbejde overfor sognenes beboere. Menighedsplejen uddeler julehjælp til trængende familier, ligesom der uddeles hjælp i forbindelse med konfirmation og lign.

Derudover afholder menighedsplejen en årlig temadag, hvor vi har nogle spændende emner på programmet.

Sognepræst Jim Christiansen, Kettinge, er formand.