De fleste bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt, mens de er spædbørn. Man kan dog også blive medlem senere i livet: For at blive medlem skal man være døbt i Folkekirken eller et andet kristent trossamfund. Optagelse sker ved henvendelse til præsten i bopælssognet.

Man kan melde sig ud af folkekirken ved at kontakte præst/kordegn i det sogn, man bor i.

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn, hvor de bor. Ret til kirkelig betjening omfatter blandt andet retten til at blive viet i kirken og at blive begravet eller bisat med bistand af en præst i folkekirken. Medlemmer af folkekirken skal betale kirkeskat.
 
Et medlem af folkekirken, der flytter til udlandet, bevarer sit medlemskab af folkekirken, medmindre han eller hun selv melder sig ud. Hvis man er skattepligtig i Danmark, men slutter sig til en af de danske menigheder i udlandet, har man mulighed for at få overført sin kirkeskat til den menighed.
 
Ved man ikke, hvilket sogn, man hører til, kan man få det oplyst ved at taste sin adresse ind på siden "sogn.dk"