Konfirmationen i Nysted Kirke finder sted den første søndag i maj kl. 10.30. I 2018 er det 6. maj.

Forud for konfirmationen har konfirmanderne gået til forberedelse i cirka syv måneder. Forberedelsen begynder den 13. september 2017.

Man skal bo eller gå i skole i Nysted sogn eller Vantore sogn for at kunne blive konfirmeret i sognene. Man skal samtidig være døbt for at blive konfirmeret. Er man ikke døbt, aftaler man med præsten, hvornår dåben kan finde sted inden selve konfirmationen. Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man har fulgt undervisningen og er fortrolig med sognets gudstjeneste.

Forud for konfirmationsforberedelsen inviteres kommende konfirmander og forældre til et orienterings- og indskrivningsmøde. Elever på Nysted skole får en direkte invitation. Andre bedes selv kontakte præsten for at blive indskrevet.