Kirkesanger ved Nysted og Vantore kirker

Stine Kitt Jørgensen