Kirkegården

Oprindeligt var der ingen forestilling om, at der skulle være en kirkegård tilknyttet Vantore Kirke. Der var gammel tradition for at stede sine døde til hvile på den store kirkegård i Nysted, også for Vantore-slægterne.

I 1923 gik man dog med til at kirkegrunden i Vantore indviedes som kirkegård. Det var en henvendelse fra en familie om at måtte begrave et barn, der var anledningen herfor.