Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. 

Hvis I ikke er gift, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring (medfører fælles forældremyndighed) inden 14 dage efter fødslen, hvor faderen anerkender faderskabet.  Erklæringen skal udfyldes med NemlD på www.borger.dk  Hvis Omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke bliver indgivet senest 14 dage efter fødslen, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.