Det Raben-Levetzauske gravkapel

I 1782 byggede Ålholms ejer, Otto Ludvig Raben sit

eget gravkapel i forlængelse af "Den nye kirke" på

nordsiden. Ved kirkens restaurering 1900 samledes de

bevarede kister og sarkofager fra både Det Papenheimske

kapel og Det Raben-Levezauske kapel her,

men i 1964 overtog Nationalmuseet de 13 kister, og

de jordiske rester herfra ligger nu i en fællesgrav lige

nord for kapellet. Tilbage står nu de 4 marmorsarkofager.

Samtidig istandsattes kapellet og indgangen

hertil af godsets daværende ejer, J.0. Raben-

Levetzau.