Ønsker du at blive døbt eller lade dit barn døbe, skal du kontakte sognepræsten og aftale hvor og hvornår dåben skal finde sted. Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken. Dåb kan enten foretages som barnedåb eller voksendåb. Dåb kan foregå som en del af søndagens højmesse, men kan også finde sted ved en dåbsgudstjeneste.

Inden dåben har man en samtale med sognepræsten. Her vil præsten gennemgå dåbsritualet sammen med dåbsforældrene, svare på evt. spørgsmål om forløb og have en snak om dåbens betydning.

Ved barnedåb skal der være mindst to og højest fem faddere, inklusiv evt. gudmor eller gudfar. Ved dåben skal mindst to af fadderne være til stede som vidner. Fuld navn og adresse på alle fadderne afleveres til sognepræsten. Fadderne skal være døbt og påtager sig en forpligtelse i forbindelse med dåbsbarnets kristelige oplæring, hvis der skulle ske forældrene noget, inden barnet bliver voksent. Ved voksendåb taler man ikke om faddere, men derimod om dåbsvidner.

Hvis man allerede er døbt én gang, kan man ikke blive døbt igen. Heller ikke hvis dåben har fundet sted i et kristent trossamfund uden for folkekirken.

Ønsker man dåb i folkekirken, skal der ikke anvendes navngivning via www.borger.dk - med mindre man har brug for at barnet bliver navngivet før dåben.